سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۷

مدیر گروه مهندسی صنایع

مدیر گروه: دکتر سیدمهدی حسینی سرخوش

دکتری مهندسی صنایع

تلفن: ۰۹۱۹۵۶۶۷۷۲۰