جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۵

مدیر گروه مهندسی نفت

دکتر ولی علیزاده

دکتری شیمی

تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳