سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۷

مدیر گروه مهندسی عمران

آقای مسعود ضیائی

دکترای مهندسی عمران-سازه

تلفن:۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳