جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۷

مدیر گروه رشته معماری

مدیر گروه: دکتر مهدی یزدان پناه

دکتری عمران

مرتبه علمی : استادیار

شماره تماس : ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳