دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴

شورای موارد خاص دانشگاه

اینفوگرافی شورای موارد خاص دانشگاه

ابلاغ آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل دانشجو (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم شورای موارد خاص دانشگاه (جهت دریافت کلیک نمائید)

                 ۰۳۵۷۸۲۱۲۵۱۰۰۹                  بانک ملی – درآمدهای دانشگاه

فرم شورای موارد خاص استان (جهت دریافت کلیک نمائید)

      ۵۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۶۳۰۳۰۲۰۷۱۳       درآمد اختصاصی دانشگاه سمنان

       ۳۵۹۰۸۶۳۷۱۱۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸       شماره شناسه بانک مرکزی