اطلاعیه وام دانشجویی نیم سال اول سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹

آبان ۱۱, ۱۳۹۹
42 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نمایند. دانشجویانی که تاکنون وام نگرفته اند نیز می توانند از طریق ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی: www.bp.swf.ir نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت وام اقدام نمایند. افتتاح […]

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نمایند.

دانشجویانی که تاکنون وام نگرفته اند نیز می توانند از طریق ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی: www.bp.swf.ir نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت وام اقدام نمایند. افتتاح حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو نیز برای کلیه دانشجویان روزانه الزامی است. پس از ثبت نام اولیه می بایست اصل سند تعهد محضری و فرم وام دانشجویی و مدارک ضامن و اطلاعات حساب بانکی دانشجو به اداره رفاه ارائه شود تا امکان نایید اولیه از سوی دانشگاه و ثبت درخواست وام از سوی دانشجو فراهم شود. هم چنین معرفی ضامن و ارائه  اصل سند تعهد محضری جهت اخذ وام ضروری است و دانشجویان می بایست نمونه فرم تعهد نامه جدید صندوق رفاه را که در ذیل این اطلاعیه قرار داده شده را تکمیل و به همراه ضامن خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تکمیل و تنظیم آن اقدام نمایند. هم چنین ارائه گواهی کسر از حقوق برای ضامن بازنشسته و آخرین حکم کارگزینی برای ضامن شاغل (رسمی و پیمانی)، الزامی است.

مدارک مذکور در اولین فرصت به نشانی دانشگاه: گرمسار، بلوار شهید بهشتی، جنب اداره آب، ساختمان مرکزی، کدپستی۳۵۸۱۷۵۵۷۹۶ ارسال شود تا امکان تکمیل فرآیند درخواست وام توسط دانشجو و تأیید آن توسط اداره رفاه دانشگاه، فراهم گردد.

فرم وام های دانشجویی (روزانه و شبانه) نیز در سایت دانشگاه/ امور دانشجویی / بخش وام های دانشجویی قرار داده شده است. فقط لازم به ذکر است فرم تعهد نامه جدیدی که در ذیل همین اطلاعیه آمده است؛ مورد تأیید می باشد.

انواع وام های دانشجویی عبارتند از:

وام تحصیلی- ویژه دانشجویان روزانه/  مبلغ وام روزانه برای دانشجویان مجرد تا سقف: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای دانشجویان متأهل تا سقف ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  در هر نیم سال خواهد بود. هم چنین ارائه سند تأهل برای دانشجویان متأهل ضروری است.

وام شهریه – ویژه دانشجویان شبانه / مبلغ وام شهریه تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود که به حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز خواهد شد

وام ضروری: شامل رویدادهای موارد خاص خواهد بود که عبارتند از:

تولد نوزاد دانشجوی متأهل : ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیماری خاص و پرهزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو: ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

رویداد ازدواج: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ یال/  استفاده از این رویداد و امکان دریافت وام ازدواج فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر خواهد بود.حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد.

دانشجویان توان خواه: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دانشجویان برتر و نمونه کشوری و مبتکر: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

حوادث و بلایای طبیعی: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دانشجویان قهرمان ورزشی: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لازم به ذکر است متقاضی وام ضروری در هر نیم سال فقط از یک رویداد می تواند استفاده کند. لازم به ذکر است در صورتی که اسناد و مبالغ ارائه شده بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری باشد؛ میزان وام پرداختی به دانشجویان از مبلغ هزینه کرد بیشتر نخواهد بود و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا از سقف هر رویداد، مطابق مبلغ مقرر در اسناد ارائه شده وام پرداخت خواهد شد.

نکته مهم: در صورت ارسال اصل تعهد نامه و مدارک وام به صورت پست حتماً روی پاکت و ذیل نشانی فرستنده قید شود: “مدارک وام دانشجویی”

*هم چنین لازم به ذکر است دانشجویانی که پیش از وام گرفته اند و تاکنون نسبت به ارائه آخرین حکم کارگزینی ( ضامن شاغل ) و گواهی کسر از حقوق( ضامن بازنشسته) خود اقدام نکرده اند؛ می بایست تا پیش از پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به ارائه آن به اداره رفاه دانشگاه اقدام نمایند. در غیر این صورت امکان دریافت وام دانشجویی را نخواهند داشت. (امکان ارسال مدارک این گروه از دانشجویان به صورت پست به نشانی مندج در اطلاعیه با ذکر” مدارک وام دانشجویی” بر روی پاکت پستی وجود دارد).

سند تعهد محضری جدید

دانشجویانی که تاکنون وام نگرفته اند، حتما باید با استفاده از سند بالا نسبت به اخذ وام اقدام نمایند