فراخوان مسابقه عکس “ایستاگردی” کویر

دی ۱۵, ۱۳۹۸
38 بازدید

مسابقه عکس “ایستاگردی” با موضوع‌های مختلف گردشگری در کویر با تمرکز بر مقاصد و رویدادهای گردشگری که از دریچه دوربین مردم عادی و به‌ویژه دانشجویان نمایش داده می‌شود، برگزار می شود، لذا از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود تا عکس‌های واجد ارزش هنری، واقعی و معرف مناظر طبیعی و گردشگری ایران که با گوشی یا دوربین‌های […]

مسابقه عکس “ایستاگردی” با موضوع‌های مختلف گردشگری در کویر با تمرکز بر مقاصد و رویدادهای گردشگری که از دریچه دوربین مردم عادی و به‌ویژه دانشجویان نمایش داده می‌شود، برگزار می شود، لذا از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود تا عکس‌های واجد ارزش هنری، واقعی و معرف مناظر طبیعی و گردشگری ایران که با گوشی یا دوربین‌های خود گرفته‌اند را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

مهلت ارسال عکس: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

آدرس: www.istta.ir

61530781