زمانبندی حرکت سرویس های درون شهری

شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
20 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم جهت اطلاع مسیر و زمان حرکت سرویس های دانشجویی دانشگاه از داخل شهر گرمسار و سایت دانشگاه به شرح جدول پیوست می باشد: service 98

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت اطلاع مسیر و زمان حرکت سرویس های دانشجویی دانشگاه از داخل شهر گرمسار و سایت دانشگاه به شرح جدول پیوست می باشد:

service 98