اطلاعیه استفاده از سایت عمومی دانشگاه

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
36 بازدید

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: از شنبه مورخ ۹۷/۲/۸ سایت عمومی دانشگاه واقع در دانشکده فنی مهندسی پذیرای شما دانشجویان محترم می باشد. ساعت کار سایت: صبح ها  ۱۳  الی   ۸/۳۰   –   عصرها   ۱۷  الی  ۱۳/۳۰ مسئول سایت: جناب آقای قنبری

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

از شنبه مورخ ۹۷/۲/۸ سایت عمومی دانشگاه واقع در دانشکده فنی مهندسی پذیرای شما دانشجویان محترم می باشد.

ساعت کار سایت: صبح ها  ۱۳  الی   ۸/۳۰   –   عصرها   ۱۷  الی  ۱۳/۳۰

مسئول سایت: جناب آقای قنبری