ترجمه کتب دانشگاهی

تیر ۱۶, ۱۳۹۴
23 بازدید

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، کتابهای ذیل توسط اعضای هیأت علمی دانشگاههای مربوطه در دست ترجمه می باشد. خواهشمند است در صورت وجود سوابقی در زمینه ترجمه این کتب و جهت جلوگیری از دوباره کاری، مراتب را ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به دانشگاه اعلام نمائید. سال ISBN نویسنده عنوان ناشر […]

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، کتابهای ذیل توسط اعضای هیأت علمی دانشگاههای مربوطه در دست ترجمه می باشد.

خواهشمند است در صورت وجود سوابقی در زمینه ترجمه این کتب و جهت جلوگیری از دوباره کاری، مراتب را ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به دانشگاه اعلام نمائید.

سال ISBN نویسنده عنوان ناشر نام کتاب دانشگاه در حال ترجمه
۲۰۱۴ ۹۷۸۱۱۰۷۰۱۹۳۸۶ SEELYE MARTIN CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AN INTRODUCTION TO OCEAN REMOTE SENSING علوم و فنون دریایی خرمشهر
۲۰۱۴ Philipp Mayring Quality content analysis.theorical foundation basic procedure and sotware solution دانشگاه یاسوج
۲۰۰۳ ۰۸۷۲۶۳۶۴۹۶،۹۷۸۰۸۷۲۶۳۶۴۹۱ Bert P. Erdel Society of manufacturing engineers High speed machining دانشگاه صنعتی بیرجند
۲۰۱۵ ۳-۰۹۹۹۲۰-۰۸-۰-۹۷۸   Lecce, Leonardo concilio, antonio Shape memory alloy engineering for aerospace,structural and biomedical applications دانشگاه رازی
۲۰۱۴ ۱۸۴۹۷۳۸۸۱۵,۹۷۸۱۸۴۹۷۳۸۸۱۱ TO Ngai,Stefan A.F.Bon,Hans-Jurgen Butt,Ian Hamley,Howard A.Stone,Chi Wu Royal Society of Chemistry Particle – stabilized emulsions and colloid: formation and application دانشگاه تحصیلات تکمیلی گاوازنگ زنجان