شرایط اخذ ترم تابستان به صورت مهمان در تابستان ۱۳۹۵

خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
24 بازدید

شرایط اخذ ترم تابستان به صورت مهمان در تابستان ۱۳۹۵ فایل اطلاعیه ترم تابستان فایل فرم ترم تابستان بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲، به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی مهمان در ترم تابستان ۱۳۹۵ می رساند که فرم مربوطه را از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۶ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۹ و از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ لغایت روز […]

شرایط اخذ ترم تابستان به صورت مهمان در تابستان ۱۳۹۵

فایل اطلاعیه ترم تابستان

فایل فرم ترم تابستان

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲، به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی مهمان در ترم تابستان ۱۳۹۵ می رساند که فرم مربوطه را از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۶ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۹ و از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۰  از طریق سایت دانشگاه دریافت و فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۵/۳۰ به آموزش دانشگاه تحویل نمایند. دانشجویان می بایست ضمن رعایت موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم مهمانی تابستان اقدام نمایند:

  • مهمان شدن در ترم تابستانی در دانشگاه های غیرانتفاعی ، آزاد ، پیام نور ، نیمه متمرکز (امام حسین(ع) ، شاهد ، دانشگاه های وابسته به سایر وزارتخانه ها و …) ممنوع می باشد. دانشجویان متقاضی ترم تابستانی در سایر دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجاز هستند.
  • دانشجویان دوره شبانه در صورت اخذ درس در ترم تابستان موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت به دانشگاه گرمسار می­باشند.
  • دانشجویانی که با مهمانی آنان موافقت می شود حداکثر مجاز به انتخاب ۶ واحد از دروس مندرج در جدول فرم مهمانی خود ،ضمن رعایت کامل شرایط اخذ واحد در ترم تابستان که توسط شورای آموزشی دانشگاه مربوطه اعلام گردیده است، در دانشگاه مقصد می باشند. بدیهی است چنانچه انتخاب واحد از سایر دروس یا خارج از ضوابط اعلام شده باشد پذیرفته نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از این امر به عهده دانشجو خواهد بود.

نوع درس

شرایط پذیرش

دروس عمومی

در صورت یک بار عدم کسب نمره قبولی در نیمسال های گذشته در

دروس عمومی، تخصصی و علوم پایه

دروس تخصصی

دروس علوم پایه

دروس پروژه، پایان نامه، طرح نهایی، کار آموزی و معرفی به استاد در دانشگاه گرمسار ارائه می گردد.

  • دانشجویان نیمسال آخر (دانشجویانی که تنها ۸ واحد آنها برای فراغت از تحصیل باقی مانده باشد) از رعایت بند ۲ مستثنی بوده و می­توانند حداکثر تا ۸ واحد اخذ نمایند.
  • دانشجویان باید ریزنمرات تایید شده واحدهای انتخاب شده خود را حداکثر تا مهر ماه ۹۵ به اداره آموزش دانشگاه گرمسار ارائه نمایند. در غیر اینصورت کلیه عواقب بعدی آن به عهده خود دانشجو می­باشد.
  • چنانچه دانشجو در ترم تابستان واحد کارآموزی اخذ نموده است به همراه کارآموزی صرفاً مجاز به انتخاب حداکثر ۵ واحد درسی تئوری می باشد.
  • دانشگاه گرمسارهیچ واحدی به غیر از واحد کارآموزی، پروژه، طرح نهایی، پایان­نامه و معرفی به استاد برای ترم تابستان ارائه نمی­دهد.

برای اخذ واحد تابستان باید فرم میهمانی را از طریق سایت دانشگاه اخذ نموده وپس از تکمیل آن واخذ امضاهای مورد نیاز(بدون قلم خوردگی)، کپی فرم تکمیل شده را جهت درج در پرونده به اداره آموزش دانشگاه گرمسار و اصل آن را به دانشگاه مربوطه تحویل نمایند.                                               

                                                                                                                                                                                                                                  ریاست دانشکده فنی و مهندسی