شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۱

آرشیو

مسابقه بزرگ همدلی و بندگی

مسابقه بزرگ همدلی و بندگی

مهر ۱۱, ۱۴۰۰

دانشگاه بین المللی امام رضا “ع” با همکاری سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و با هدف تبیین و روشنگری معارف دینی، اقدام به برگزاری ویژه یرنامه علمی و فرهنگی با عنوان بندگی و همدلی نموده است. دانشگاهیان می توانند جهت شرکت در این رویداد فرهنگی به نشانی:  www.tarbiat.imamreza.ac.ir  مراجعه نمایند.

تسهیلات آموزشی کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.)

تسهیلات آموزشی کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.)

مهر ۱۱, ۱۴۰۰

کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۴۰۰۱، می بایست فرم ذیل را تکمیل و پس از تکمیل و تائید امضا مدیرگروه مربوطه حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ تحویل اداره آموزش دانشگاه نمایند. فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر […]

اخبار حذف و اضافه ۴۰۰۱ (این اطلاعیه در حال بروزرسانی می باشد)

اخبار حذف و اضافه ۴۰۰۱ (این اطلاعیه در حال بروزرسانی می باشد)

مهر ۱۱, ۱۴۰۰

اخبار حذف و اضافه ۴۰۰۱ (در حال بروزرسانی) حذف و اضافه کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:   تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان بازه زمانی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) و دانشجویان ماقبل ۹۶۱ ۸-۱۰ بهمن ۱۳۹۶ (۹۶۲) ۱۱-۱۳ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ مهر ۱۳۹۷ (۹۷۱) ۸-۱۰ مهر ۱۳۹۸ (۹۸۱) ۱۱-۱۳ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ (اصلاح شده) مهر ۱۳۹۹ (۹۹۱) ۸-۱۰ کلیه […]