” ۱۳ آبان ، نماد مبارزه با استکبار جهانی، گرامی باد”

آبان ۱۳, ۱۳۹۷
41 بازدید

سئوالات گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۵۸ روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به چه نامی مشهور بوده وچرا این نام­گذاری انجام شده است؟ قرآن کریم ویژگی­های استکبار ومستکبران را چگونه توصیف نموده است؟ با ذکر آدرس آیات، بیان فرمائید. چه عواملی باعث وجود مستکبران وتقویت آنان شده است وچگونه می­توان برآنها […]

سئوالات گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۵۸

  • روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به چه نامی مشهور بوده وچرا این نام­گذاری انجام شده است؟
  • قرآن کریم ویژگی­های استکبار ومستکبران را چگونه توصیف نموده است؟ با ذکر آدرس آیات، بیان فرمائید.
  • چه عواملی باعث وجود مستکبران وتقویت آنان شده است وچگونه می­توان برآنها غلبه یافت؟
  • وظایف دانشگاهیان برای مبارزه با استکبار چیست و چه ابزای در اختیار دارد؟

 

*دانشجویان تا آخر هفته فرصت دارند به سئوالات فوق پاسخ داده و آن را به امور دانشجویی و فرهنگی” سرکار خانم بهار” تحویل نمایند.*

به زیبا ترین وکامل­ترین پاسخ­ها، جوایزی تعلق خواهدگرفت.