اطلاعیه همایش کرونا

خرداد ۲۵, ۱۴۰۰
27 بازدید

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با همکاری دانشکده رفاه تهران و مرکز مشاوره دانشگاه تهران و انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره ایران برگزاری می کنند: همایش ملی کرونا، دانشجویان سلامت روانی و اجتماعی آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر۱۴۰۰ گروه های هدف و مخاطبان همایش: اساتید، صاحب نظران، اندیشمندان، مدیران و […]

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با همکاری دانشکده رفاه تهران و مرکز مشاوره دانشگاه تهران و انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره ایران برگزاری می کنند:

همایش ملی کرونا، دانشجویان سلامت روانی و اجتماعی

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر۱۴۰۰

گروه های هدف و مخاطبان همایش:

اساتید، صاحب نظران، اندیشمندان، مدیران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی

همایش کرونا