۱۴ رشته وزارت علوم به وزارت بهداشت واگذار شد

تیر ۳۰, ۱۳۹۴
24 بازدید

۱۴ رشته از حدود ۳۰ رشته شناور میان وزارت علوم و وزارت بهداشت به وزارت بهداشت واگذار شد، در خصوص باقی رشته ها هنوز تصمیم گیری نشده است. ادامه مطلب…

۱۴ رشته از حدود ۳۰ رشته شناور میان وزارت علوم و وزارت بهداشت به وزارت بهداشت واگذار شد، در خصوص باقی رشته ها هنوز تصمیم گیری نشده است. ادامه مطلب…