گزارش آمار کل پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانش آموختگان سنوات گذشته

مهر ۲, ۱۳۹۹
43 بازدید

دانشگاه گرمسار ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد اعلام گردیده، گزارش آمار کل پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانش آموختگان سنوات گذشته را به شرح ذیل اعلام می نماید: آمار کل پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانش آموختگان […]

دانشگاه گرمسار ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد اعلام گردیده، گزارش آمار کل پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانش آموختگان سنوات گذشته را به شرح ذیل اعلام می نماید:

آمار کل پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانش آموختگان سنوات گذشته

Untitled