گروه عمومی

تیر ۲۱, ۱۳۹۴
32 بازدید

مدیر گروه: دکتر امیر جلیلوندنژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳ اساتید گروه عمومی آقاجانی ابوالفضل دانشجوی دکترا- آموزش زبان انگلیسی ا-آموزش زبان انگلیسی abolfazl.aghajani2836@gmail.com احمدی منا دکترا- زبان و ادبیات فارسی ma_ahmadi60@yahoo.com بلوچی شیما کارشناسی ارشد- زبان انگلیسی د- آموزش زبان انگلیسی shima.balouchi@gmail.com پازوکی محمد رضا کارشناسی ارشد- تربیت بدنی و علوم ورزشی […]

مدیر گروه: دکتر امیر جلیلوندنژاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳

اساتید گروه عمومی

آقاجانی ابوالفضل دانشجوی دکترا- آموزش زبان انگلیسی ا-آموزش زبان انگلیسی abolfazl.aghajani2836@gmail.com
احمدی منا دکترا- زبان و ادبیات فارسی ma_ahmadi60@yahoo.com
بلوچی شیما کارشناسی ارشد- زبان انگلیسی د- آموزش زبان انگلیسی shima.balouchi@gmail.com
پازوکی محمد رضا کارشناسی ارشد- تربیت بدنی و علوم ورزشی rezapazoki2013@gmail.com
پالیزدار مریم کارشناسی ارشد- زبان انگلیسی د-تاریخ ایران بعد از اسلام maryam.palizdar@yahoo.com
جورابلو مسعود کارشناسی ارشد- زبان انگلیسی د-تربیت بدنی و علوم ورزشی jourabloom@yahoo.com
چالدره طاهره دکترا- زبان و ادبیات عرب t.chaldareh@yahoo.com
حسنی پروانه کارشناسی ارشد- زبان انگلیسی د-آموزش زبان انگلیسی P_hassani_2006@yahoo.com
حسنی سعد اله کارشناسی ارشد- فقه و معارف اسلامی د-فقه و معارف اسلامی sadollahhasani@yahoo.com
خطیبی دنیا کارشناسی ارشد-آموزش زبان انگلیسی english138958@yahoo.com
رحمانی نژاد محسن دانشجوی دکترا- الهیات و معارف اسلامی shahbazr12@yahoo.com
عرب عامری علی کارشناسی ارشد- عرفان اسلامی yas110@gmail.com
قزلو فریده کارشناسی ارشد- آموزش زبان انگلیسی F-ghezlou@yahoo.com
گلینی حوریه کارشناسی ارشد-تربیت بدنی و علوم ورزشی Horieh_galini60@yahoo.com
مهدویان حمید کارشناسی ارشد- فلسفه و حکمت اسلامی hamidmahdavin@yahoo.com

 

چارت دروس عمومی و آیین نامه نحوه اخذ واحد عمومی