کانون هلال احمر

کانون هلال احمر
اسفند ۵, ۱۳۹۴
34 بازدید

کلیه دانشجویان عزیزی که جهت عضویت در کانون هلال احمر ثبت نام نموده اند و یا از قبل عضو کانون بوده اند، تا روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۶ به امور دانشجوئی و فرهنگی، سرکار خانم بهار مراجعه نمایند.

کلیه دانشجویان عزیزی که جهت عضویت در کانون هلال احمر ثبت نام نموده اند و یا از قبل عضو کانون بوده اند، تا روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۶ به امور دانشجوئی و فرهنگی، سرکار خانم بهار مراجعه نمایند.