کارگاه آموزشی مدیریت روابط بین فردی دانشجویان

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
28 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی مدیریت روابط بین فردی دانشجویان را برگزار نماید. جهت شرکت در این کارگاه از روز یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۹۷/۲/۱۹ به امور فرهنگی و دانشجویی”سرکار خانم بهــار” مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. مدرس: سرکار […]

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی مدیریت روابط بین فردی دانشجویان را برگزار نماید.

جهت شرکت در این کارگاه از روز یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۹۷/۲/۱۹ به امور فرهنگی و دانشجویی”سرکار خانم بهــار” مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مدرس: سرکار خانم دکتر دوستی

زمان برگزاری: دوشنبه ۹۷/۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی دانشکده – کلاس ۱۰۲