کارگاه آموزشی مدیریت شکست عاطفی در دانشجویان

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
25 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی مدیریت شکست عاطفی در دانشجویان را برگزار نماید. جهت شرکت در این کارگاه از روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه ۹۷/۲/۲۵به امور فرهنگی و دانشجویی”سرکار خانم بهــار” مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. مدرس: جناب آقای دکتر […]

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی مدیریت شکست عاطفی در دانشجویان را برگزار نماید.

جهت شرکت در این کارگاه از روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه ۹۷/۲/۲۵به امور فرهنگی و دانشجویی”سرکار خانم بهــار” مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مدرس: جناب آقای دکتر سهـــرابی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی دانشکده – کلاس۱۰۹