کارت بین المللی اساتید و دانشجویان

کارت بین المللی اساتید و دانشجویان
خرداد ۹, ۱۳۹۵
52 بازدید

به اطلاع کلیه اساتید هیأت علمی، مدعو و دانشجویان گرامی می رساند: جهت دریافت کارت بین المللی اساتید و دانشجوئی و اطلاع از مزایا و امکانات آن و نیز چگونگی دریافت آن می توانید فایل ضمیمه را مطالعه و مطابق دستورالعمل قید شده در آن اقدام نمائید. ضمیمه  

به اطلاع کلیه اساتید هیأت علمی، مدعو و دانشجویان گرامی می رساند:

جهت دریافت کارت بین المللی اساتید و دانشجوئی و اطلاع از مزایا و امکانات آن و نیز چگونگی دریافت آن می توانید فایل ضمیمه را مطالعه و مطابق دستورالعمل قید شده در آن اقدام نمائید.

ضمیمه

فرم درخواست