کارتهای دانشجویی دانشجویان مهندسی نفت ورودی ۹۵

مهر ۲۰, ۱۳۹۵
22 بازدید

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید مهندسی نفت (ورودی سال۹۵) می رساند: جهت دریافت کارت دانشجوئی خود، از ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۸ به سرکار خانم بهار، در طبقه دوم ساختمان آموزشی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که از روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۴، تحویل غذای دانشجویی «صرفاً» از طریق کارت دانشجوئی انجام خواهد شد.

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید مهندسی نفت (ورودی سال۹۵) می رساند:

جهت دریافت کارت دانشجوئی خود، از ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۸ به سرکار خانم بهار، در طبقه دوم ساختمان آموزشی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که از روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۴، تحویل غذای دانشجویی «صرفاً» از طریق کارت دانشجوئی انجام خواهد شد.