کارتهای دانشجوئی دانشجویان ورودی سال ۹۵

مهر ۱۳, ۱۳۹۵
29 بازدید

دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، مهندسی عمران و معماری می توانند جهت دریافت کارتهای دانشجوئی خود از ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۱۷ به سرکار خانم بهار در طبقه دوم ساختمان آموزشی مراجعه نمایند. زمان توزیع کارتهای دانشجوئی دانشجویان مهندسی نفت ورودی سال ۹۵، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید. لازم به توضیح است که […]

دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، مهندسی عمران و معماری می توانند جهت دریافت کارتهای دانشجوئی خود از ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۱۷ به سرکار خانم بهار در طبقه دوم ساختمان آموزشی مراجعه نمایند.

زمان توزیع کارتهای دانشجوئی دانشجویان مهندسی نفت ورودی سال ۹۵، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

لازم به توضیح است که کارتهای فوق الذکر همگی برای سامانه تغذیه دانشگاه تعریف شده و غذای دانشجویان از هفته آینده صرفاً از طریق کارتهای دانشجوئی و  دستگاه سامانه تغذیه توزیع خواهد شد.

ضمناً، دانشجویان گرامی می توانند با فعال کردن رمز دوم خود از طریق سامانه تغذیه، در صورت در اختیار نداشتن کارت دانشجوئی، از آنطریق نسبت به دریافت غذای خود اقدام نمایند.