چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

آذر ۲۹, ۱۳۹۶
33 بازدید

دانشجویان علاقمند به شرکت در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی که در تاریخ ۱۴ اسفندماه  ۹۶ مصادف با روز نیکوکاری برگزار می گردد، می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند: لینک همایش

دانشجویان علاقمند به شرکت در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی که در تاریخ ۱۴ اسفندماه  ۹۶ مصادف با روز نیکوکاری برگزار می گردد، می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:

لینک همایش