پنجمین جشنواره آموزش تحصیلی جایزه ملی ایثار سال ۱۳۹۹

اسفند ۹, ۱۳۹۹
35 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان ایثارگر: دانشجویان متقاضی از طریق لینک قرار گرفته در آدرس اینترنتی shahed.um.ac..ir با عنوان “پنجمین جشنواره آموزش تحصیلی جایزه ملی ایثار سال ۱۳۹۹″فرم های مربوطه را تکمیل و بارگزاری نمایند. حداکثر مهلت ارسال فرم ها تا ۲۷ اسفند سال جاری می باشد. دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و […]

قابل توجه کلیه دانشجویان ایثارگر:

دانشجویان متقاضی از طریق لینک قرار گرفته در آدرس اینترنتی shahed.um.ac..ir با عنوان “پنجمین جشنواره آموزش تحصیلی جایزه ملی ایثار سال ۱۳۹۹″فرم های مربوطه را تکمیل و بارگزاری نمایند. حداکثر مهلت ارسال فرم ها تا ۲۷ اسفند سال جاری می باشد.

دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده

در جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار سال ۱۳۹۹

الف) شرایط عمومی:

 1. طبق بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: همسر و فرزند شهید، جانبازان ۲۵% و بالاتر، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان.
 2. رعایت شئونات اسلامی، نداشتن سابقه محکومیت در کمیته‌های انضباطی.
 3. دانشجویان در هر مقطع مجاز می باشند فقط یک بار در مرحله کشوری وارد رقابت شوند.

ب) شرایط اختصاصی:

دانشجویان شرکت کننده در جشنواره باید دارای شرایط ذیل باشند.

 1. مقطع کارشناسی:

الف) دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن.

ب) دانشجو جزو ۱۰ درصد برتر ورودی خود باشد.

 1. مقطع کارشناسی ارشد:

الف) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاغل به تحصیل که حداقل دو نیمسال تحصیلی گذرانده باشند.

ب) دانشجو جزو ۱۰ درصد برتر ورودی خود باشد.

 • دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای (دامپزشکی) که آزمون علوم پایه را گذرانده باشد.
  1. مقطع دکتری:

الف) دانشجویان مقطع دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند.

ج) دانشجو جزو ۱۰ درصد برتر ورودی خود باشد.

د) دارای حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی و یا IsI باشند.

تبصره: در هر کدام از مقاطع بالا چنانچه دانشجویی (جزو ۱۰ درصد برتر ورودی های خود) وجود نداشته باشد از دانشجویانی که بالاترین وضعیت تحصیلی-آموزشی برخوردار هستند معرفی شوند.

ج) سقف امتیازات تعیین شده : مجموعاٌ ۴۰۰ امتیاز    

* مقطع کارشناسی

عنوان درصد امتیازات سقف امتیازات امتیازات مکتسبه
آموزشی ۷۵% ۳۰۰  
پژوهشی ۱۰% ۴۰  
فرهنگی ۱۰% ۴۰  
ایثارگری ۵% ۲۰  


* مقطع کارشناسی ارشد

عنوان درصد امتیازات سقف امتیازات امتیازات مکتسبه
آموزشی ۷۰% ۲۸۰  
پژوهشی ۱۵% ۶۰  
فرهنگی ۱۰% ۴۰  
ایثارگری ۵% ۲۰  


* مقطع دکتری

عنوان درصد امتیازات سقف امتیازات امتیازات مکتسبه
آموزشی ۶۵% ۲۶۰  
پژوهشی ۲۵% ۱۰۰  
فرهنگی ۵% ۲۰  
ایثارگری ۵% ۲۰  

 تبصره: سقف امتیازهای کسب شده توسط دانشجو مطابق جدول فوق می باشد

د) امتیاز ایثارگری:

نوع ایثارگری امتیاز
فرزند شهید ۲۰ امتیاز
همسر شهید ۲۰ امتیاز
جانبازان ۶ + (۵ ÷ درصد جانبازی) = امتیاز
آزادگان ۱ + (۵ ÷ مدت اسارت به ماه) = امتیاز
فرزند جانباز ۳ + (۱۰÷ درصد جانبازی) = امتیاز
فرزند آزاده ۰.۵ + (۱۰÷ مدت اسارت به ماه) = امتیاز
همسر جانباز ۶+ (۱۰ ÷ درصد جانبازی) = امتیاز
همسر آزاده ۳ + (۱۰ ÷ مدت اسارت به ماه) = امتیاز


ه) نحوه محاسبه امتیاز آموزشی

جدول شماره ۱: حداقل معدل دانشجوی متقاضی

ردیف مقطع تحصیلی حداقل معدل
۱ کارشناسی معدل ورودی دوره تحصیلی دانشجوی متقاضی + ۱
۲ کارشناسی ارشد معدل ورودی دوره تحصیلی دانشجوی متقاضی + ۰.۷۵
۳ دکتری معدل ورودی دوره تحصیلی دانشجوی متقاضی + ۰.۵


تبصره ۱:
حداقل معدل کل واحد ها در جدول فوق آمده است و نحوه محاسبه امتیاز به روش ذیل می باشد.

کارشناسی:                                                                 ۱۵  معدل دانشجو= معدل دانشجو

کارشناسی ارشد:                                                         ۱۴  معدل دانشجو= معدل دانشجو

دکتری:                                                                       ۱۳  معدل دانشجو= معدل دانشجو

تبصره ۲: در صورتی که دانشجویی از چند فضل ایثارگری برخوردار می باشد، ملاک عمل بالاترین امتیاز ایثارگری بوده و تجمیع ایثارگری قابل قبول نمی باشد.

 

و) سایر فعالیت ها:

جدول شماره ۲: عناوین ذیل برای دانشجویان هر سه مقطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری بوده و در صورت دارا بودن فعالیت های ذیل در مقطع فعلی یا مقاطع قبلی از امتیاز تعیین شده برخوردار می باشد.

ردیف عنوان فعالیت امتیاز
۱ کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری ۱۰ امتیاز
۲ برگزیده جشنواره خوارزمی
۳ برگزیده جشنواره فارابی
۴ برگزیده جشنواره جایزه ملی ایثار در مقطع قبل
۵ سایر موارد (برگزیده المپیاد دانشجویی،نفرات برتر آزمون سراسری)
۶ دارا بودن مدرک زبان tofel، msrt، tolimo وکلیه آزمونهای زبان مورد تایید دانشگاه(احراز ۶۰ درصد نمره علمی) ۵ امتیاز
۷ دانشجو جزو ۱۰ درصد برتر ورودی های خود باشد ۵ امتیاز

 

تبصره ۱: دانشجویانی که به واسطه داشتن طرح اقتصادی مبادرت به ایجاد واحدهای دانش بنیان و واحدهای تولیدی و صنعتی نموده باشند با ارائه مستندات از قبیل موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری و سایر مستندات (حسب موضوع فعالیت) از ۵ امتیاز برخوردار می باشند.

بصره ۲: امتیاز جدول شماره ۲ مازاد بر ۴۰۰ امتیاز تعیین شده می باشد.

ز. نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف شاخص نوع یا سطح شاخص سقف امتیاز برای هر مورد تعداد امتیاز دانشگاه امتیاز ستاد
۱ مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی JCR ۷
ISI(WOS)و Scopus ۶
علمی پژوهشی (isc) ۵
علمی ترویجی ۳
همایش های علمی ملی/بین المللی ۲
۲ طرح های پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما مجری ۱۰
همکار اصلی ۵
سایر همکاران ۲
طرحهای پژوهشی/پایان نامه/رساله پایان یافته که به مرحله فناوری رسیده است. نمونه اولیه آزمایشگاهی ۱۵
فناوری شده ۲۰
تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری رشد ۳۰
۳ تالیف یا تصنیف کتاب ۱۵
۴ اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری(مورد تایید مراجع علمی معتبر) ۱۰
۵ سردبیری، عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی و هیات مدیره انجمن علمی، داوری مقالات ۲
۶ جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر داخلی ۲
بین المللی ۵
۷ وضعیت شاخص هرش (H-index) در رشته موضوعی بر مبنای  Scopus ۱۰
۸ وضعیت تعداد ارجاع (citation) در رشته موضوعی  بر مبنای  Scopus ۱۰
جمع امتیازات پژوهشی


ح. نحوه محاسبه امتیاز فرهنگی

تبصره: صرفا فعالیتهای فرهنگی اجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد، ملاک محاسبه و امتیاز خواهد بود.

۴-۱: فعالیت‌های قرآنی(حداکثر ۵۰ درصد کل امتیاز فرهنگی)

۴-۱-۱: حداکثر امتیاز این بخش پنجاه درصد امتیاز بخش فرهنگی متناسب هر سطح می‌باشد.

۴-۱-۲:کسب مقام در مسابقات قرآن(حفظ، قرائت و تفسیر)

عنوان بین المللی ملی کشوری دانشگاهی
مقام اول ۱۲ ۹ ۶ ۳
مقام دوم ۱۱ ۸ ۵ ۲
مقام سوم ۱۰ ۷ ۴ ۱

 

۴-۱-۳: برگزیدگان سایر  مسابقات با سطح پایینتر از کشوری، امتیاز معادل دانشگاهی کسب می‌نمایند.

۴-۱-۴: به برگزیدگان مسابقات دینی(با موضوعات قرآنی، نماز، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و…) نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می‌گیرد.

۴-۱-۵: به دانشجویانی که در طول یکسال در یک رشته قرآنی دارای چند مقام هستند، صرفا به بالاترین مقام کسب شده آنها امتیاز تعلق می‌گیرد.

۴-۱-۶: حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء، با تائید مراکز ذیصلاح، نیم امتیاز کسب می‌نمایند.

۴-۱-۷: به مربیان قرآنی دارای تائیدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و یا سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی، دو امتیاز و در صورت آموزش در دانشگاه دو امتیاز افزوده، تعلق می‌گیرد.

۴-۲: فعالیت‌ در نهادهای دانشجویی:

به ازای هر سال مسئولیت در نهادهای دانشجویی، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد.

نهاد دانشجویی امتیاز
سمت کشوری دانشگاه
انجمن‌های علمی، کمیته‌های تحقیقات دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، تشکل‌های سیاسی و شوراهای صنفی دبیر ۵ ۳
عضو شورای مرکزی یا هیات مدیره ۴ ۲

 

۴-۲-۱: سقف امتیازات فعالیت سیاسی و اجتماعی ۸ امتیاز است.

۴-۲-۲: در صورت فعالیت همزمان در بیش از یک نهاد دانشجویی، سقف امتیازات به ۱۰ امتیاز ارتقاء می‌یابد.

۴-۲-۳: به عضویت بیش از یکسال دانشجو، در نهادهای دانشجویی، یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

۴-۳: عضویت در نهادهای نظارتی: (حداکثر ۵ امتیاز)

به ازای هر سال عضویت در نهادهای نظارتی، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد.

 

  امتیاز (حداکثر ۵)
کشوری دانشگاه
عضو دانشجویی کمیته انضباطی و  عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات ۴ ۲

 

۴-۴: نشریات دانشجویی(حداکثر ۶ امتیاز)

مشارکت و همکاری در تهیه نشریات دانشگاهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که مورد تایید هیات نظارت بر نشریات دانشجویی کشور باشد به ازاء هر سال امتیاز ذیل تعلق می‌گیرد.

 

وضعیت همکاری امتیاز (حداکثر ۶)
مدیر مسئول یا سردبیر ۲
عضو شورای سردبیری یا هیأت تحریریه ۱

 

۴-۵: تالیف کتب فرهنگی(حداکثر ۵ امتیاز)

کتاب‌های تالیفی و ترجمه غیرمرتبط با رشته تحصیلی متقاضی در موضوعات قرآنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی بر اساس جدول ذیل محاسبه می‌شود.

موضوع تک نفره دو نفره و بالاتر
تالیف ۵-۳ ۳-۲
ترجمه و گردآوری ۳-۲ ۲-۱

 

۴ -۶: فعالیت‌های ادبی و هنری(حداکثر ۵۰ درصد کل امتیاز فرهنگی)

به کسب عناوین در مسابقات، جشنواره‌های معتبر هنری و ادبی امتیاز ذیل تعلق می‌گیرد.

عنوان بین المللی کشوری منطقه ای دانشگاهی
مقام اول ۱۲ ۹ ۶ ۳
مقام دوم ۱۱ ۸ ۵ ۲
مقام سوم ۱۰ ۷ ۴ ۱

 

تبصره: به عناوین کسب شده در مسابقات استانی امتیاز بخش دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

۴-۷: سایر فعالیت‌های فرهنگی: (حداکثر ۵ امتیاز)

 1. ….
 2. ….
 3. ….

تبصره ۱: کلیه مدارک و مستندات فعالیتهای فوق باید به تایید مرجع ذی‌صلاح(معاونت فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و…) رسیده باشد.

تبصره ۲: در صورت متاهل بودن دانشجو، یک امتیاز به امتیازات فرهنگی وی افزوده می‌شود.

۴-۸: فعالیت‌های ورزشی: (حداکثر ۵۰ درصد کل امتیاز فرهنگی)

به کسب عناوین ورزشی امتیاز ذیل تعلق می گیرد

عنوان بین المللی کشوری منطقه ای دانشگاهی
مقام اول ۱۲ ۹ ۶ ۳
مقام دوم ۱۱ ۸ ۵ ۲
مقام سوم ۱۰ ۷ ۴ ۱

تبصره ۱: به عناوین کسب شده در مسابقات استانی که در مقطع فعلی دانشجو باشد امتیاز بخش دانشگاهی تعلق می گیرد.

تبصره ۲: مرجع تأیید کننده عناوین در دانشگاه، معاونت دانشجویی و در خارج از دانشگاه مراجع ذیربط می باشد.

تبصره ۳: به برگزیدگان رشته‌های مشترک مسابقات برگزار شده در یکسال، امتیاز بالاترین مقام تعلق می‌گیرد.

به برگزیدگان مسابقات ورزشهای غیرحرفه‌ای(طناب کشی، پرتاب دارت و…) نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می‌گیرد.

به دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری در یکی از رشته‌های ورزشی از انجمن‌ها و فدراسیون‌های ورزشی که به تأیید اداره تربیت بدنی دانشگاه رسیده باشد ۲ امتیاز تعلق می گیرد و در صورت اقدام به آموزش در سطح دانشگاه دو امتیاز دیگر افزوده می‌گردد.