پروژه سازه فولادی، سازه بتنی و تخصصی استاد مشتاق و اکرم

آبان ۲۴, ۱۳۹۵
22 بازدید

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمراندروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه­های بتنی و پروژه تخصصی استاد مشتاق جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل استاد مشتاق، moshtagh_amin@yahoo.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود در حین انجام پروژه ها، […]

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمراندروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه­های بتنی و پروژه تخصصی

استاد مشتاق

جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل استاد مشتاق، moshtagh_amin@yahoo.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود در حین انجام پروژه ها، آدرس ایمیل جدید خود را به آدرس مذکور اعلام نمایند.

  • ۱- نام و نام خانوادگی.
  • ۲- شماره دانشجویی.
  • ۳-نام درس پروژه اخذ شده:

(الف- پروژه سازه های فولادی                            ب – پروژه سازه های بتنی           پ – پروژه تخصصی).

  • ۴-نیمسال اخذ شده درس پروژه:

(الف- نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵      ب- نیمسال تابستان ۱۳۹۵           پ- نیمسال­های گذشته).

                                                                                                                                گروه مهندسی عمران دانشگاه

 

————————————————————————————————————————

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمراندروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه­های بتنی و پروژه تخصصی

استاد اکرم

جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل استاد اکرم، h_akram1988@yahoo.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود در حین انجام پروژه ها، آدرس ایمیل جدید خود را به آدرس مذکور اعلام نمایند.

  • ۱- نام و نام خانوادگی.
  • ۲- شماره دانشجویی.
  • ۳-نام درس پروژه اخذ شده:

(الف- پروژه سازه های فولادی                            ب – پروژه سازه های بتنی           پ – پروژه تخصصی).

  • ۴-نیمسال اخذ شده درس پروژه:

(الف- نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵      ب- نیمسال تابستان ۱۳۹۵           پ- نیمسال­های گذشته).

                                                                                                                                گروه مهندسی عمران دانشگاه