اطلاعیه انتخاب واحد و پرداخت پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹

بهمن ۱۸, ۱۳۹۹
1426 بازدید

اطلاعیه پرداخت پیش پرداخت نیمسال جدید و بدهی های گذشته قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه کلیه رشته ها قوانین شهریه ورودی های مختلف رشته ها، پیش پرداخت و بدهی های ترم های گذشته (۹۹۱و ماقبل) دانشجویان ، از روز  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ از طریق سامانه گلستان بروزرسانی می شوند و دانشجویان جهت پرداخت از صبح روز  یکشنبه مورخ […]

اطلاعیه پرداخت پیش پرداخت نیمسال جدید و بدهی های گذشته

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

کلیه رشته ها

قوانین شهریه ورودی های مختلف رشته ها، پیش پرداخت و بدهی های ترم های گذشته (۹۹۱و ماقبل) دانشجویان ، از روز 

شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ از طریق سامانه گلستان بروزرسانی می شوند و

دانشجویان جهت پرداخت از صبح روز  یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

می توانند نسبت به پرداخت بدهی های خود جهت انجام انتخاب واحد اقدام نمایند.

به استناد مصوبه بهمن ماه هیات رئیسه دانشگاه، مقرر گردیده است به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمد اختصاصی موضوع بند ب ماده ۱۲ آئین نامه مالی و معاملاتی، مبالغی به شرح جدول ذیل به عنوان پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ (درصدی از شهریه ثابت و متغییر دانشجویان با اخذ حداقل ۱۲ واحد) از دانشجویان به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشی دریافت و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و قوانین و مقررات مربوطه هزینه گردد.

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
۱ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۲ ۱/۲۵۰/۰۰۰
۲ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۳ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۳ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۴ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۴ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۵ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۵ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۶ ۴/۲۵۰/۰۰۰
۶ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۷ ۵/۰۰۰/۰۰۰
۷ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۸ ۵/۷۵۰/۰۰۰
۸ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۹ ۶/۵۰۰/۰۰۰

نکته۱:کلیه مبالغ مذکور از روز  یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹  از طریق سامانه آموزشی قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد و در صورت عدم واریز مبالغ فوق الذکر، از انتخاب واحد دانشجویان جلوگیری بعمل خواهد آمد و کلیه عواقب بعدی آن برعهده دانشجو می باشد.

نکته۲ما به التفاوت مبلغ دقیق شهریه ثابت و متغیر هر دانشجو بر اساس دروس انتخاب شده پس از حذف و اضافه با مبلغ پیش پرداخت واریز شده، در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ قبل از شروع امتحانات پایانی اخذ خواهد گردید.

نکته۳: به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه، دانشجویان دوره شبانه دانشگاه در صورت کسب رتبه اول در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ از لحاظ معدل ترمی در بین دانشجویان هم ورودی خود (روزانه و شبانه) مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ خواهند گردید که در پایان نیمسال اعمال خواهد گردید.

نکته۴: شهریه ثابت دانشجویان دوره شبانه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ بر اساس سال ورود به دانشگاه و بدون تغییر محاسبه خواهد گردید.

نکته ۶: شهریه متغیر دروس دانشجویان دوره شبانه از نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ تا زمان اعلام مصوبات هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی بدون تغییر نسبت به نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ محاسبه خواهد گردید.

نکته۷: شهریه دانشجویان دارای افزایش سنوات همراه با پرداخت شهریه، در پایان نیمسال قبل از امتحانات نیمسال اخذ خواهد شد.

نکته۸:کلیه مبالغ مذکور از روز  یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ از طریق سامانه آموزشی-میزکار دانشجو- قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد.

 

راهنمای انجام مراحل پرداخت شهریه (جهت دریافت کلیک نمائید)

راهنمای گزارشگیری از وضعیت شهریه و پرداخت ها (جهت دریافت کلیک نمائید)

——————————————————————————-

اطلاعیه انتخاب واحد و حذف و اضافه

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

کلیه رشته ها

برنامه نهایی درسی کلیه رشته ها، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ساعت ۱۶ عصر از طریق سامانه گلستان قابل دسترس و مشاهده خواهد بود.

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد. 

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

*دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۹۹۲، می توانند از تسهیلات ذیل بهره مند گردند:

۱- سامانه گلستان به صورت اتوماتیک امکان اخذ تمامی ۲۴ واحد را به آنان خواهد داد.

۲- همچنین این دسته از دانشجویان در صورت اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده خود، از رعایت پیشنیازی دروس، تداخل کلاسی و امتحانی معاف می باشند. این دسته از دانشجویان در زمان حذف و اضافه با در دست داشتن فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر و تکمیل آن می توانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۹۹۲، می بایست فرم ذیل را تکمیل و پس از تکمیل و تائید امضا مدیرگروه مربوطه به صورت غیرحضوری حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ تحویل اداره آموزش دانشگاه نمایند.

فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود به سر می برند (جهت دریافت کلیک نمائید)

نکته: در صورت عدم رعایت شرط (اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده دانشجو) و استفاده از تسهیلات فوق الذکر توسط دانشجو، اداره آموزش دانشگاه در هر زمان از طول ترم که متوجه موضوع گردد می تواند از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری بعمل آورد.

نکته: اخذ دروس کارآموزی، کارآموزی ۱ و کارآموزی ۲، تنها در نیمسال تابستان هر سال تحصیلی امکان پذیر است. به استثنا دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به همراه ۱ واحد دروس کارآموزی، کارآموزی ۱ و کارآموزی ۲ بیشتر از ۱۲ واحد آموزشی باقیمانده نداشته باشند. این دسته از دانشجویان بعد از اتمام زمان حذف و اضافه و در اسفندماه بایستی نسبت به اخذ واحد کارآموزی و معرفی نامه های لازم اقدام نموده و دوره کارآموزی خود را در طول نیمسال بگذرانند.

نکته: اخذ دروس کارآموزی ۱ و کارآموزی ۲ به صورت همزمان تحت هر شرایطی ممنوع بوده و امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۱- کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و … را نخواهد داشت.

تبصره ۲- کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه ، دروس آنها بعلت به حد نصاب نرسیدن (۲۰ نفر) حذف می­گردد، موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)

تبصره ۳-  بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

تبصره ۴- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­ اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۰/۲۵ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۵- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل  نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۹۹۲، می بایست فرم ذیل را تکمیل و پس از تکمیل و تائید امضا مدیرگروه مربوطه حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ تحویل اداره آموزش دانشگاه نمایند.

فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود به سر می برند (جهت دریافت کلیک نمائید)

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر(دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.) می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۲۴ واحد اخذ نمایند.

ب: دانشجویان ترم آخر (دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.) ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه)  استفاده نمایند. این در صورتی است که دانشجو امکان اخذ دروس بدون تداخل برنامه هفتگی و برنامه امتحانی را نداشته باشد. این دسته از دانشجویان در زمان حذف و اضافه با در دست داشتن فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر و تکمیل آن می توانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

ج: دانشجویان ترم آخر، درصورتی که حداکثر ۲ درس تئوری یا نظری (فارغ از تعداد واحد آن) جهت فراغت از تحصیل باقیمانده داشته باشند و در صورت عدم ارائه  دروس در دانشگاه، می توانند آن ۲ درس را به صورت معرفی به استاد اخذ و آنها را بگذراند و نیاز به انتخاب واحد در آن نیمسال تحصیلی ندارند. زمان و نحوه اخذ دروس معرفی به استاد متعاقبا در اسفندماه اعلام می گردد.

د: طبق مصوبه تیرماه ۱۳۹۸ شورای آموزشی دانشگاه، مقرر گردید از نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ (مهرماه ۱۳۹۸)، شرط عدم ارائه دروس در دانشکده در آن نیمسال به شرط باقیماندن حداکثر ۲ درس تئوری یا نظری (فارغ از تعداد واحد آن) جهت فراغت از تحصیلی، به شرایط اخذ دروس معرفی به استاد اضافه گردد. لذا دانشجویان به نحوی برنامه ریزی نمایند که دروس خود را برای نیمسالهای آتی جهت اخذ به صورت معرفی به استاد باقی نگه ندارند.

و: دانشجویان ترم آخر (دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.)، در صورت عدم ارائه دروس مورد نیاز خود توسط گروه های آموزشی در دانشگاه، به شرط اخذ تمامی واحدهای باقیمانده خود و فراغت از تحصیل تا پایان نیمسال تحصیلی جاری، می توانند نسبت به اخذ واحدهای ارائه نشده به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها اقدام نمایند.

ه: استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده برای فراغت از تحصیل می باشد. در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید.

* ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی ( دوره ­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

عدم ثبت ­نام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از دانشگاه در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه)  انصراف از تحصیل محسوب می­شود و تصمیم ­گیری در مورد بازگشت به­ تحصیل وی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­ باشد.

* ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۳/۱۶ جلسات غیبت داشته باشد، بنابر مصوبه شورای آموزشی دانشگاه آن درس حذف می­ گردد.