همایش شناخت شخصیت حضرت امام حسین (ع)

همایش شناخت شخصیت حضرت امام حسین (ع)
شهریور ۱۶, ۱۳۹۴
32 بازدید

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان همایش شناخت شخصیت حضرت امام حسین(ع) را در بخشهای ادبی و هنری برگزار می نماید. مهلت آثار تا تاریخ ۹۴/۸/۱۴ و تاریخ برگزاری همایش روز ۹۴/۹/۴ می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل ماجعه نمایید. www.kgut.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان همایش شناخت شخصیت حضرت امام حسین(ع) را در بخشهای ادبی و هنری برگزار می نماید.

مهلت آثار تا تاریخ ۹۴/۸/۱۴ و تاریخ برگزاری همایش روز ۹۴/۹/۴ می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل ماجعه نمایید.

www.kgut.ac.ir

poster