نتایج مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشگاه

آبان ۲۹, ۱۳۹۵
38 بازدید

مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشگاه گرمسار روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۷ به صورت الکترونیکی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، در این مرحله که ۶ داوطلب راه یافته به مرحله دوم در آن به رقابت پرداختند، نتیجه آراء به شرح ذیل مشخص گردید : ۱- خانم مینا احمدی ۱۹۰ رأی ۲- آقای محمدرضا بخشی ۱۷۷ […]

مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشگاه گرمسار روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۷ به صورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، در این مرحله که ۶ داوطلب راه یافته به مرحله دوم در آن به رقابت پرداختند، نتیجه آراء به شرح ذیل مشخص گردید :

۱- خانم مینا احمدی ۱۹۰ رأی

۲- آقای محمدرضا بخشی ۱۷۷ رأی

۳- آقای مسعود رئیسی ۱۵۷ رأی

۴- آقای امیر رضا پاداش ۱۲۳ رأی

۵- خانم آی سودا قاسم زاده ۲۳ رأی

۶- آقای عرفان ابراهیمی ۲۱ رأی

با توجه به آرای فوق الذکر، سه نفر اول به عنوان اعضای اصلی به همراه چهار نفر قبلی که از طریق مرحله اول انتخاب گردیدند، به شورای صنفی دانشگاه راه پیدا کرده و سه نفر بعد به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.