نتایج انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه

خرداد ۶, ۱۳۹۶
31 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار : پیرو برگزاری انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه در روز پنجشنبه گذشته، نفرات زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل برگزیده شده اند: اعضای اصلی : ۱-آقای مظاهر تیموری ۲- آقای محمد ولیان ۳- خانم فاطمه نیکبخت اعضای علی البدل : ۱- آقای مجید محبی ۲- خانم فاطمه اسکندری

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار :

پیرو برگزاری انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه در روز پنجشنبه گذشته، نفرات زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل برگزیده شده اند:

اعضای اصلی :

۱-آقای مظاهر تیموری

۲- آقای محمد ولیان

۳- خانم فاطمه نیکبخت

اعضای علی البدل :

۱- آقای مجید محبی

۲- خانم فاطمه اسکندری