نتایج انتخابات انجمن های علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی
دی ۷, ۱۳۹۴
43 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجوئی به شرح جداول پیوست اعلام می گردد. نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی معماری نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی نفت نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی عمران نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی صنایع  

قابل توجه دانشجویان گرامی :

نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجوئی به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.

نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی معماری

نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی نفت

نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی عمران

نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی صنایع