نتایج انتخابات سالیانه انجمن SPE دانشگاه گرمسار

آبان ۲۵, ۱۳۹۹
31 بازدید

نتیجه انتخابات سالیانه انجمن SPE شاخه دانشگاه گرمسار که روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ برگزار شد، به ترتیب زیر اعلام می گردد: خانم سارا مرادی آقای علی رضا زمانی خانم عقیق موقتیان خانم شیدا ریاحی محمد حسن خدادادی

نتیجه انتخابات سالیانه انجمن SPE شاخه دانشگاه گرمسار که روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ برگزار شد، به ترتیب زیر اعلام می گردد:

  1. خانم سارا مرادی
  2. آقای علی رضا زمانی
  3. خانم عقیق موقتیان
  4. خانم شیدا ریاحی
  5. محمد حسن خدادادی