نامگذاری ساختمان جدید دانشگاه به نام سردار جاوید نام “حاج قاسم سلیمانی”

دی ۱۸, ۱۳۹۸
31 بازدید

و دیگر بار تاریخ تکرار شد روزگاری ارش کمانگیر با تیر و کمان اهورایی اش ناجی ایران از تجاوز انیران می شود و این بار سردار جاوید نام، حاج قاسم سلیمانی با فدا کردن جانش از چله کمان غیرت، مردانه مشق عشق می کند. پیرو جلسه هیات رئیسه و با تاکید ریاست محترم دانشگاه، مقرر […]

IMG_0875

و دیگر بار تاریخ تکرار شد

روزگاری ارش کمانگیر با تیر و کمان اهورایی اش ناجی ایران از تجاوز انیران می شود و این بار سردار جاوید نام، حاج قاسم سلیمانی با فدا کردن جانش از چله کمان غیرت، مردانه مشق عشق می کند.

پیرو جلسه هیات رئیسه و با تاکید ریاست محترم دانشگاه، مقرر گردید ساختمان افتتاح شده این دانشگاه، به نام سردار دلها “شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی” نامگذاری گردد.

باشد که نام پرافتخارش تا همیشه تاریخ، بر تارک جغرافیای این آب و خاک بدرخشد و راهش در مسیر آزادگی و سربلندی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، جاوید و پایدار بماند