معاون اداری مالی وزارت علوم: رشد بودجه ۹۵ وزارت علوم کم تر از رشد میانگین دولت است

معاون اداری مالی وزارت علوم: رشد بودجه ۹۵ وزارت علوم کم تر از رشد میانگین دولت است
بهمن ۳, ۱۳۹۴
25 بازدید

معاون اداری مالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه رشد صد در صدی بودجه وزارت علوم صحت ندارد، افزود: بودجه وزارت علوم، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ۱۳ درصد و کم تر از رشد میانگین دولت است. دکتر محمد حسین امید با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه بودجه وزارت […]

معاون اداری مالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه رشد صد در صدی بودجه وزارت علوم صحت ندارد، افزود: بودجه وزارت علوم، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ۱۳ درصد و کم تر از رشد میانگین دولت است.

دکتر محمد حسین امید با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه بودجه وزارت علوم،رشد صد در صدی داشته است،گفت:در اخباری که درمورد بودجه وزارت علوم منتشر شده است، بودجه تحقیقات را به رشد بودجه وزارت علوم ربط داده اند در صورتی که این دو مقوله متفاوت هستند.

وی از رشد ۱۳ درصدی بودجه وزارت علوم در بودجه ۹۵ خبر داد و افزود:بودجه وزارت علوم،دانشگاه‌ها،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای سال ۹۵ رقمی معادل ۱۳ درصد و کم تر از رشد میانگین دولت است.رشد بودجه صد در صدی سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی و مبلغی است که دولت برای پژوهش در نظر گرفته است برای اینکه سهم تحقیقات از GDP را از کم تر از نیم درصد به یک درصد افزایش دهد.

معاون اداری مالی وزارت علوم ادامه داد:این مبلغ به صورت متمرکز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و بر اساس طرح های مورد نظر سازمان بین طرح‌ها،پروژه‌ها و برنامه‌ها توزیع می شود و ربطی به اعتبارات وزارت علوم ندارد.

دکتر امید با بیان اینکه بودجه جاری وزارت علوم و ردیف های تابع آن منفی دو درصد است،اظهار کرد: رشد بودجه وزارت علوم ،دانشگاه‌ها ،موسسات پژوهشی هر کدام ۱۳ درصد و پارک‌های علم و فناوری ۱۵درصد است.

وی با اشاره به بودجه سال قبل وزارت علوم گفت:بودجه کل اعتبارات جاری وزارت علوم شامل دانشگاه‌ها،پارک‌ها،موسسات پژوهشی و ستاد وزارت علوم در سال گذشته ۵ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ امسال ۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان شده است در حالی که برآورد وزارت علوم ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

معاون اداری مالی وزارت علوم در ادامه درمورد بودجه عمرانی وزارت علوم نیز اظهار کرد:بودجه عمرانی وزارت علوم، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌ها ۹ درصد رشد دارد.اما بودجه طرح‌های تعمیرات اساسی و تجهیزات رشد ۵۳ درصدی داشته است.

دکتر امید با تاکید بر اینکه سال آینده از نظر اعتبارات هزینه‌ای سال بحرانی برای وزارت علوم است،اظهار کرد:میزان کسری بودجه که از سال ۹۲ منتقل شده هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است، البته بخشی از این مبلغ توسط درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها تامین شده و احتمالا در یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد توسط دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.

معاون اداری مالی وزارت علوم در پایان درمورد بودجه جاری وزارت علوم نیز اظهار کرد:تا کنون کم تر از ۷۰ درصد بودجه سال جاری وزارت علوم تخصیص داده شده است و امیدواریم در دو ماه باقی مانده سال همه بودجه تخصیص داده شود.