مسیر و زمان سرویس های دانشجویی

آذر ۱۱, ۱۳۹۸
79 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم جهت اطلاع مسیر و زمان حرکت سرویس های دانشجویی دانشگاه از داخل شهر گرمسار و سایت دانشگاه به شرح جدول پیوست می باشد: مسیر و زمان سرویس های دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت اطلاع مسیر و زمان حرکت سرویس های دانشجویی دانشگاه از داخل شهر گرمسار و سایت دانشگاه به شرح جدول پیوست می باشد:

مسیر و زمان سرویس های دانشجویی