مسیر و زمان سرویسهای دانشجوئی دانشگاه گرمسار

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵
54 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه کرمسار : سرویسهای رفت و برگشت دانشجوئی دانشگاه گرمسار از میدان انقلاب به سایت دانشگاه و بالعکس طبق برنامه زمان بندی پیوست از تاریخ ۳ مهرماه ۹۵ برقرار می باشد: برنامه سرویسهای دانشجوئی دانشگاه گرمسار

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه کرمسار :

سرویسهای رفت و برگشت دانشجوئی دانشگاه گرمسار از میدان انقلاب به سایت دانشگاه و بالعکس طبق برنامه زمان بندی پیوست از تاریخ ۳ مهرماه ۹۵ برقرار می باشد:

برنامه سرویسهای دانشجوئی دانشگاه گرمسار