مسیر سرویسهای دانشگاه از میدان انقلاب به سایت دانشگاه

مهر ۴, ۱۳۹۵
35 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که مسیر سرویسهای دانشگاه و ایستگاههای آن از میدان انقلاب به سایت دانشگاه در سال تحصیلی آتی به شرح ذیل می باشد : میدان انقلاب – میدان شهید تفضلی – میدان استاندارد – میدان بسیج – سایت دانشگاه گرمسار

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که مسیر سرویسهای دانشگاه و ایستگاههای آن از میدان انقلاب به سایت دانشگاه در سال تحصیلی آتی به شرح ذیل می باشد :

میدان انقلاب – میدان شهید تفضلی – میدان استاندارد – میدان بسیج – سایت دانشگاه گرمسار