مسابقه ماکت سازی

بهمن ۲۶, ۱۳۹۹
70 بازدید

انجمن علمی معماری دانشگاه گرمسار برگزار میکند: مسابقه ماکت سازی بزرگداشت فردوسی  شرایط شرکت در مسابقه: انتخاب نوع مصالح مصرفی شرکت کنندگان به دلخواه آزاد است و ساده ترین مصالح همچون مقوا ماکت و یا کارتون و … قابل قبول است (اختیاری) الزامیست کانسپت و موضوع ماکت شرکت کنندگان مرتبط با فردوسی و آثار و […]

فردوسی

انجمن علمی معماری دانشگاه گرمسار برگزار میکند:

مسابقه ماکت سازی

بزرگداشت فردوسی 

  • شرایط شرکت در مسابقه:
  1. انتخاب نوع مصالح مصرفی شرکت کنندگان به دلخواه آزاد است و ساده ترین مصالح همچون مقوا ماکت و یا کارتون و … قابل قبول است (اختیاری)
  2. الزامیست کانسپت و موضوع ماکت شرکت کنندگان مرتبط با فردوسی و آثار و اشعار وی باشد.
  3. برای ارسال آثار الزامیست شرکت کنندگان از اثر خود در زوایای متفاوت و به مقدار مورد قبول عکس با کیفیت گرفته –شفافیت عکس و جزئیات ماکت در عکس ، در داوری مورد توجه قرار میگیرد- و نیز توضیحات مربوطه از حیث کانسپت و هدف اجرای اثر را نوشته و آثار خود را برای داوری به ایمیل asheghhosseiniparastoo@gmail.com ارسال نمایند.
  4. جوایز به صورت زیر میباشد:

نفر اول: ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نفر دوم: ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نفر سوم: ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال

  1. شرکت به صورت گروه های تک نفره الی سه نفر جایز است
  2. شرکت برای عموم جایز است.