مسابقه بزرگ همدلی و بندگی

مسابقه بزرگ همدلی و بندگی
مهر ۱۱, ۱۴۰۰
556 بازدید

دانشگاه بین المللی امام رضا “ع” با همکاری سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و با هدف تبیین و روشنگری معارف دینی، اقدام به برگزاری ویژه یرنامه علمی و فرهنگی با عنوان بندگی و همدلی نموده است. دانشگاهیان می توانند جهت شرکت در این رویداد فرهنگی به نشانی:  www.tarbiat.imamreza.ac.ir  مراجعه نمایند.

دانشگاه بین المللی امام رضا “ع” با همکاری سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و با هدف تبیین و روشنگری معارف دینی، اقدام به برگزاری ویژه یرنامه علمی و فرهنگی با عنوان بندگی و همدلی نموده است. دانشگاهیان می توانند جهت شرکت در این رویداد فرهنگی به نشانی:  www.tarbiat.imamreza.ac.ir  مراجعه نمایند.