فراخوان مسابقات دارت

آذر ۱۰, ۱۳۹۸
64 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : آن دسته از دانشجویان محترم دانشگاه که دارای سابقه و علاقمند به شرکت در مسابقات دارت می باشند، می توانند جهت ثبت نام و شرکت در مسابقات آتی، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذرماه به آقای مهندس مداحی مستقر در مجموعه فرهنگی دانشگاه و یا آقای صفخانی […]

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

آن دسته از دانشجویان محترم دانشگاه که دارای سابقه و علاقمند به شرکت در مسابقات دارت می باشند، می توانند جهت ثبت نام و شرکت در مسابقات آتی، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذرماه به آقای مهندس مداحی مستقر در مجموعه فرهنگی دانشگاه و یا آقای صفخانی مستقر در ساختمان انتشارات مراجعه نمایند.