مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گرمسار

تیر ۲۱, ۱۴۰۰
45 بازدید

در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم دانشجویی فرهنگی، جناب اقای بخشیان مسئول بسیج دانشجویی استان و سرهنگ مجیدی مسئول بسیج دانشجویی شهرستان مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گرمسار برگزار گردید. در این جلسه با اهدای لوح سپاس و قدردانی از همکاری اقای امیرحسین اکبریان، اقای […]

در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم دانشجویی فرهنگی، جناب اقای بخشیان مسئول بسیج دانشجویی استان و سرهنگ مجیدی مسئول بسیج دانشجویی شهرستان مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گرمسار برگزار گردید. در این جلسه با اهدای لوح سپاس و قدردانی از همکاری اقای امیرحسین اکبریان، اقای رضا قبادی به این سمت منصوب گردیدند.