سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۴

مسئول پیگیری امور حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

Mr moshtagh 002

مهندس امین مشتاق

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه گرمسار (مامور به تحصیل)

رزومه آموزشی- پژوهشی- اجرایی

 a.moshtagh@fmgarmsar.ac.ir

سوابق :

۱ رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
۲ سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
۳ مشاور عمرانی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
۴ رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
۵ مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۶ دبیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
۷ عضو هیات رئیسه دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
۸ مدیر گروه رشته مهندسی عمران از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۹۵-۱۳۹۴
۹ عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گرمسار سال ۱۳۹۴
۱۰ عضو کمیته علمی و داوران پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور ارومیه سال ۱۳۹۳
۱۱ دبیر کمیته موارد خاص دانشجویان دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۱۲ دبیر شورای آموزشی دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۱۳ دبیر جذب اعضای هیات علمی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۱۴ عضو کمیته بدوی انضباطی دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
۱۵ عضو کمیته نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۱۶ عضو کمیته موارد خاص دانشجویان استان سمنان از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۱۷ عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
۱۸ عضو شورای معاونین آموزشی منطقه ۵ کشوری از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
۱۹ نائب دبیر چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور و اولین کنفرانس بین المللی سال ۱۳۸۷
۲۰ سرپرست منطقه ۷ کشوری و عضو شورای مرکزی دوره پانزدهم سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران سراسر کشور سال ۱۳۸۶
۲۱ دبیر انجمن علمی عمران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان سال ۱۳۸۶
۲۲ عضو شورای سردبیران خبرنامه و نشریه علمی پژوهشی بنیان انجمن علمی عمران دانشگاه سمنان ۱۳۸۹-۱۳۸۷
۲۳ همکاری و اجرای طرح پژوهشی در آزمایشگاه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
۲۴ واحد عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار سال ۱۳۸۸
۲۵ واحد عمرانی مسکن مهر شهر سمنان سال ۱۳۸۸