محل توزیع وعده شام دانشجوئی در ترم دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

بهمن ۷, ۱۳۹۶
28 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، توزیع وعده غذایی شام دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶(۹۶۲) «صرفاً» در ساختمان مرکزی دانشگاه و خوابگاه دخترانه کوثر صورت خواهد گرفت.

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، توزیع وعده غذایی شام دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶(۹۶۲) «صرفاً» در ساختمان مرکزی دانشگاه و خوابگاه دخترانه کوثر صورت خواهد گرفت.