مبنای فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها شورای اسلامی شدن است

مبنای فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها شورای اسلامی شدن است
شهریور ۱۴, ۱۳۹۴
25 بازدید

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: از نظر ما شاخص فعالیت در دانشگاه ها چهارچوبی است که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مشخص کرده است. دکتر سید ضیاء هاشمی در خصوص موضع معاونت فرهنگی در رابطه با برگزاری کنسرت در دانشگاه‌ها گفت: باید بحث کنسرت و موسیقی را […]

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: از نظر ما شاخص فعالیت در دانشگاه ها چهارچوبی است که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مشخص کرده است.

دکتر سید ضیاء هاشمی در خصوص موضع معاونت فرهنگی در رابطه با برگزاری کنسرت در دانشگاه‌ها گفت: باید بحث کنسرت و موسیقی را تفکیک کنیم، همچنین بحث برگزاری کنسرت در دانشگاه‌ها و حرمت کنسرت را.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه در دانشگاه‌ها خیلی کنسرت اجرا نمی شد، ادامه داد: علما و بزرگان بحثی که دارند بر حرمت کنسرت نیست. بحث آنها این است که با توجه به اینکه فضای فرهنگی دانشگاه باید فضای فعالیت علمی و فرهنگی باشد، کنسرت‌های مستقل در دانشگاه اجرا نشود و فعالیت در حوزه موسیقی دانشگاه در چهارچوب تعریف شده باشد.

وی یادآور شد: مبنای ما دراین خصوص و دیگر مسائل مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و آن چیزهایی است که در شورای اسلامی شدن در حال تدوین است تا به دانشگاه ها ابلاغ شود.