لیست امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی متقاضی برگزاری در سامانه امتحانات مجازی دانشگاه

تیر ۳۱, ۱۳۹۹
37 بازدید

لیست امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی متقاضی برگزاری در سامانه امتحانات مجازی دانشگاه پیرو درخواست اساتید و گروه های آموزشی مبنی بر برگزاری قسمت کتبی و یا تئوری برخی از دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی در سامانه امتحانات دانشگاه، زمان و تاریخ برگزاری دروس درخواستی به شرح جدول ذیل می باشد. لذا کلیه هماهنگی های […]

لیست امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی متقاضی برگزاری در سامانه امتحانات مجازی دانشگاه

پیرو درخواست اساتید و گروه های آموزشی مبنی بر برگزاری قسمت کتبی و یا تئوری برخی از دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی در سامانه امتحانات دانشگاه، زمان و تاریخ برگزاری دروس درخواستی به شرح جدول ذیل می باشد.

لذا کلیه هماهنگی های مربوط به نحوه طرح سوالات، بارم بندی و… می بایست توسط دانشجویان با استاد درس مربوطه از طرق راه های ارتباطی اطلاعیه های قبلی دانشگاه صورت پذیرد.

 

لیست امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی متقاضی برگزاری در سامانه امتحانات مجازی دانشگاه

(جهت دریافت لیست بر روی لینک فوق کلیک نمایید.)