لغو رزرو غذای هفته آینده (۱۸ الی ۲۲ خردادماه)

خرداد ۱۶, ۱۳۹۸
28 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای هفته آینده (۱۸ الی ۲۲ خردادماه) اقدام نموده اند، می رساند: به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای هفته آینده (۱۸ الی ۲۲ خردادماه) اقدام نموده اند، می رساند:

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.