لغو رزرو غذای روزهای شنبه تا دوشنبه هفته آینده (۱۱ الی ۱۳ خردادماه)

خرداد ۸, ۱۳۹۸
25 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای روزهای شنبه الی دوشنبه (مورخه۹۸/۳/۱۱ الی ۹۸/۳/۱۳)  اقدام نموده اند، می رساند: به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای روزهای شنبه الی دوشنبه (مورخه۹۸/۳/۱۱ الی ۹۸/۳/۱۳)  اقدام نموده اند، می رساند:

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.