لغو رزرو غذای روزهای شنبه الی چهارشنبه هفته آینده (۲۰ الی ۲۴ بهمن)

بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
30 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای روزهای شنبه الی چهارشنبه (مورخه۹۷/۱۱/۲۰ الی ۹۷/۱۱/۲۴)  اقدام نموده اند، می رساند: به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای روزهای شنبه الی چهارشنبه (مورخه۹۷/۱۱/۲۰ الی ۹۷/۱۱/۲۴)  اقدام نموده اند، می رساند:

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.