لغو رزرو غذای روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده

بهمن ۴, ۱۳۹۷
31 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه های ۹۷/۱۱/۹ و ۹۷/۱۱/۱۰ اقدام نموده اند، می رساند: به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.

به اطلاع کلیه دانشجویانی که نسبت به رزرو غذای روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه های ۹۷/۱۱/۹ و ۹۷/۱۱/۱۰ اقدام نموده اند، می رساند:

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد غذاهای رزرو شده در روزهای فوق الذکر، کلیه رزروها کنسل و مبالغ به حساب دانشجویان عودت گردید.