لزوم پرداخت شهریه دانشجویان شبانه

آذر ۲۹, ۱۳۹۴
23 بازدید

به اطلاع دانشجویان شبانه که تاکنون نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام ننموده اند می رساند که آخرین مهلت برای پرداخت شهریه روز ۱۰ دیماه می باشد و در صورت عدم پرداخت شهریه مسئولیت هرگونه عواقب آن مستقیماً بر عهده دانشجو خواهد بود.

به اطلاع دانشجویان شبانه که تاکنون نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام ننموده اند می رساند که آخرین مهلت برای پرداخت شهریه روز ۱۰ دیماه می باشد و در صورت عدم پرداخت شهریه مسئولیت هرگونه عواقب آن مستقیماً بر عهده دانشجو خواهد بود.